Програма

ПРОГРАМА пп ТРИБУНАЛ від 03.06.2016

Політична партія «ТРИБУНАЛ» – політична сила народного спрямування.

 Програма політичної партії «ТРИБУНАЛ» – це програма, що ґрунтується на гуманістичних, моральних принципах справедливості, честі, гідності та інших загальнолюдських цінностях, з метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян щодо захисту їхніх конституційних прав.

 Ця програма реалізується в межах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні» іншими законами та нормативно- правовими актами України.

Основою в роботі партії є стаття 3 Конституції України «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави».

Цей документ є викладом цілей та завдань політичної партії «ТРИБУНАЛ», а також шляхів їх досягнення.