Під стінами Верховної Ради відбулася протестна акція політичної партії “ТРИБУНАЛ”

 

 

 

 

 

 

 

20 грудня, під стінами Верховної Ради відбулася протестна акція
політичної партії “ТРИБУНАЛ”

В ході акції було прийнято звернення до Президента України, Прем’єр-міністра,
Голови Верховної Ради, народних депутатів:

 

Президенту України
Прем’єр-міністру України
Голові Верховної Ради України
Народним депутатам України

ЗВЕРНЕННЯ
політичної партії «ТРИБУНАЛ»

Політична партія «ТРИБУНАЛ» висловлює свою стурбованість станом
суспільно-політичного та соціально-економічного життя в Україні!

Звертаючись до представників влади маємо обов’язок нагадати про норми, які
закладено в Статті 3 Конституції України,
а саме: «ЛЮДИНА, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою
діяльність.Утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов’язком держави».

Натомість, що ми маємо?

Суцільна корупція владних посадовців. Відсутність відповідальності чиновників
перед народом, як носієм та джерелом влади.

За 25 років незалежності України система державного управління зрослась
з кримінально-олігархічними кланами. Це призвело до руйнації
державності, нечуваного розквіту корупції, зубожіння громадян,
нівелювання основоположних принципів правової держави, нехтування її
основного закону – Конституції України. Всі необхідні реформи в
країні відбуваються тільки на словах і не знаходять свого
відображення у конкретних заходах або діях, а головне – не
поліпшують життя основних верств народу.

Сьогодні в Україні боротьба олігархічних кланів між собою за власність та
владу викликала нестабільність і хаос у всіх сферах життя країни та
призвела до війни.

Владні органи наскрізь корумповані, а їхні дії часто є кримінальними. Влада
стала паразитом на тілі суспільства.Рівень життя купки багатіїв, які
криються за нею, незрівнянні з можливостями основних верств
населення.

В країні відбувається тотальне збідніння селянства, робітників, малого
та середнього бізнесу, інтелігенції, пенсіонерів, більшість людей
знаходяться на межі виживання.

Політична партія «ТРИБУНАЛ»,звертаючись до Президента України, як гаранта Конституції України, Верховної Ради України, як представницького органу українського народу та Кабінету Міністрів України, як вищого виконавчого органу України,
ВИМАГАЄ:

у зв’язку з відсутністю реальних результатів реформування
міністерств та відомств створити спеціалізовані цільові комісії (в
тому числі тимчасові слідчі комісії) з числа депутатів та
представників громадськості з метою неупередженого аналізу дієвості
реформ що проводяться, притягнення до відповідальності винних у їх не
виконанні посадових осіб та розробки конкретних заходів з метою
підвищення їх ефективності;

 – з метою унеможливлення прийняття злочинних та корупційних рішень
посадовими особами вжити заходів щодо розробки та введення у
найкоротші строки у міністерствах та відомствах автоматизованих
систем управління основними видами їх діяльності;

 – започаткувати практику виборності суддів, прокурорів, голів обласних
та районних адміністрацій громадянами України;


знизити ціну на природний газ та тарифи на житлово-комунальні послуги
до економічно обґрунтованого рівня,який би
відповідав платоспроможності населення України, забезпечити
прозорість їх ціноутворення;

 – реформувати податкову систему, зменшити до
мінімуму кількість податків та спростити систему їх обрахування,
негайно розформувати податкову поліцію.

Ми закликаємо політиків, громадських діячів
всіх рівнів у такий складний для України час не займатися
політиканством та власним збагаченням, віднайти в собі моральність та
патріотизм, зайнятися виконанням своїх прямих обов’язків перед
НАРОДОМ України.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» бере на себе обов’язок інформувати народ України про стан виконання посадовцями зазначених вимог.

Президія Центральної Ради політичної партії «ТРИБУНАЛ»:

Семенко О.М.

Льовін А.І.

Коваленко Н.О.

Молотков М.М.

Щербина В.М.

Наверх