Новий рівень якості та ефективності ведення господарства українськими аграріями

Погляд на землю має бути не тільки як на економічну складову аграрного сектору, але як на живу субстанцію!  Українські ґрунти потребують раціонального і дбайливого використання, щоб не допускати  їхньої деградації, підвищувати родючість, збільшувати врожайність з кожного гектара. Внаслідок гонитви виробників (які, переважно, є орендарями землі) за швидкими прибутками і надприбутками, ґрунти виснажуються монотонними культурами та недотриманням сівозмін. Тому важливо змінити ставлення самих сільгоспвиробників до користування землею.

Значне накопичення земельних масивів та їх тіньової приватизації олігархами-латифундистами наносить землям додаткової шкоди. Адже скориставшись орендованою землею, орендарі не турбуються про її майбутнє, а орендодавці поки що переймаються лише сумою коштів, сплачених їм за оренду! Тому, все знову зводиться до неефективного використання земельного ресурсу і як наслідок – отримання низького прибутку з гектару! Поряд з цим в Україні залишаються працювати малі й середні агробізнесмени, які теж, переважно, працюють на орендованій землі.

Не зважаючи на всі ті труднощі, з якими стикаються дрібні товаровиробники, фермери щодо можливості ведення ефективного господарювання, включаючи доступні кредити і спеціальні програми закупівлі та оновлення техніки, питання володіння і правил користування землею залишаються важливою складовою національного багатства та безпеки нашої держави. Тому маємо велику надію на дбайливих середніх та малих фермерів, та всіх, хто, попри складну економічну ситуацію, залишаються відданими своїй справі: обробляють землю, вирощують потрібну суспільству агропродукцію, нарощують свій капітал і можливості, а ще мають постійно вивчати і впроваджувати світовий досвід  управління виробничими процесами в агросекторі. У першу чергу, це дасть змогу знизити собівартість продукції, підвищити її якість і, зрештою, наростити конкурентоспроможність. Невеликим господарствам потрібно зосередити увагу на виробництві товарів із високою доданою вартістю, наприклад: органічне продовольство, нішеві культури і продукція із глибоким ступенем переробки. Це дозволить відносно швидко підвищити рівень економічної ефективності сільськогосподарської діяльності. 

На думку Голови Республіканської партії «ТРИБУНАЛ» Олександра Семенка, в державі потрібно реалізовувати нові реформи аграрного сектору, що мають спиратись на інтереси  людей, які бажають працювати на землі не лише заради власного добробуту, а й глибоко усвідомлюють важливість збереження природного довкілля,  є соціально відповідальними і дієвими учасниками процесу гарантування продовольчої безпеки нашої країни. 

Вступити до Партії