Жовтень 18, 2016

Фінансування

 

Шановні однопартійці та прихильники політичної партії «ТРИБУНАЛ»!

Для всіх вас не секрет, що наша Партія функціонує та діє майже на громадських засадах. Ми прагнемо залучити до наших лав усіх, хто бажає допомогти Україні в цей нелегкий час. А тому Президія Центральної Ради політичної партії «ТРИБУНАЛ» затвердила мінімальну суму щомісячного внеску члена партії — 20 гривень.

Проте кожен за своїм бажанням може допомагати Партії більшими сумами – за розміром своїх статків та фінансових можливостей. Це саме стосується й численних наших прихильників. Нам необхідні справжні однодумці, котрі за тих чи інших причин не можуть активно працювати у партійних осередках, але готові прийняти участь у розбудові нашої країни через фінансову підтримку Партії.

Саме тому ми пішли на нестандартний крок у нашій діяльності, зробили так, щоб ці внески на спільну справу можна було перевести на рахунок Партії без особливих складностей, з максимальною зручністю. Тобто за допомогою сайту Партії «ТРИБУНАЛ», на сторінці «Фінансування», кожний член Партії чи наш прихильник може перерахувати кошти в електронному режимі.

Для подальшого існування та активної діяльності потрібна не лише моральна, духовна, але й фінансова допомога. Ми закликаємо наших партійців та прихильників активніше залучатися до фінансової підтримки Партії та сподіваємося на порозуміння.

 РЕКВІЗИТИ рахунку у ПРИВАТБАНКУ:

ЄДРПОУ/ДРФО 40372480

 рахунок 26004052657400

ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 320649

РЕКВІЗИТИ рахунку в ОЩАДБАНКУ:

 ЄДРПОУ 40372480

рахунок 26002300400873

АТ «Ощадбанк»

МФО 322669

 

неприбуткова організація

 

зробити внески:

 

 

при виникненні питань щодо здійснення внесків звертайтесь за телефоном:  +38 096 451 67 86

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАРТІЙЦІВ, ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПО ВНЕСКАХ:

Призначення платежу: Добровільний вступний внесок від ПІБ

*Розмір добровільного вступного партійного внеску визначається кандидатом в Партію на власний розсуд самостійно, є одноразовим і необов’язковим та не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня року, в якому здійснюється внесок для фізичної особи яка вступає у Партію.
Призначення платежу: Членський внесок за (вказується період місяць, квартал, пів року, рік) від ПІБ

*Розмір членського внеску встановлений на рівні 20 ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ сплачується партійцем щомісячно, як правило, в наступному місяці за місяць який минув (дозволено вносити членські внески поквартально, за пів року або рік погодивши це в організації партії, в якій партієць перебуває на обліку).
Призначення платежу: для фізичних осіб: Добровільний цільовий внесок на фінансування (вказується назва заходу, проекту, програми тощо), без ПДВ від ПІБ;

для юридичних осіб: Безповоротна цільова фінансова допомога на фінансування (вказується конкретний проект Партії, який фінансується), без ПДВ від реквізити ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

*Розмір добровільного цільового внеску визначається на власний розсуд але протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня року, в якому здійснювалися внески партійцем, фізичною особою та від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня року, в якому здійснювалися внески.
Призначення платежу: для фізичних осіб: Добровільна благодійна пожертва на здійснення статутної діяльності політичної партії «ТРИБУНАЛ», без ПДВ від ПІБ; для юридичних осіб: Безповоротна благодійна фінансова допомога на здійснення статутної діяльності політичної партії «ТРИБУНАЛ», без ПДВ від реквізити ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

*Розмір добровільного благодійного внеску визначається на власний розсуд але протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня року, в якому здійснювалися внески для партійцем, фізичною особою та від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня року, в якому здійснювалися внески.

Мінімальна заробітна плата встановлена на 01 січня 2016 року становить – 1378 гривень.

Чотириста розмірів мінімальної заробітної плати на 01 січня 2016 року становить – 551.200 гривень.

Вісімсот розмірів мінімальної заробітної плати на 01 січня 2016 року становить1.102.400 гривень.

При сплаті внесків фінансовим установами може стягуватись комісія, що сплачується за рахунок платника внеску.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВНЕСКІВ НА ПІДТРИМКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ:
1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
3) іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
4) незареєстрованими громадськими об'єднаннями, благодійними та релігійними об'єднаннями (організаціями);
5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
6) іншими політичними партіями;
7) фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель", - протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;
8) фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ГРОШОВИХ ВНЕСКІВ НА КОРИСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В УСТАНОВІ БАНКУ ЧИ ВІДДІЛЕННІ ЗВ’ЯЗКУ:
Якщо особа здійснює грошовий внесок на користь політичної партії без відкриття рахунка, установа банку чи відділення зв’язку, до яких звернувся такий громадянин, встановлюють прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів, номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, дату і місце народження.*
Зразки «Заяв про відсутність підстав для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску»
*ФІЗИЧНИХ ОСІБ, СКАЧАТИ
для **ЮРИДИЧНИХ ОСІБ СКАЧАТИ
Наверх