Безробіття – зменшується, а набуті професії втрачають свою актуальність.

За офіційним даними рівень безробіття в Україні зменшується, проте багато українців продовжують лишатись професійно незатребуваними і як наслідок -соціально незахищеними.

Як повідомляє Держстат, рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідними даними попереднього року збільшився на 1,2 в.п. та склав 56,6%, а серед населення працездатного віку – на 1,9 в.п. та 65,8% відповідно. За результатами вибіркового обстеження населення з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у ІV кварталі 2018р. становила 16,2 млн. осіб, а кількість безробітних відповідного віку – 1,7 млн. осіб.

Президія партії «ТРИБУНАЛ» переконана, що зниження рівня безробіття сприятиме економічному зростанню України. Але подолання цієї проблеми, на думку її лідера Олександра Семенка, потребує впровадження комплексу рішень, починаючи від адекватного професійного спрямування при підготовці спеціалістів у навчальних закладах, закінчуючи проведенням масштабних економічних реформ, залученням інвестицій та створенням робочих місць в галузях з високим технологічним переділом.

До речі, як стверджують фахівці, щоб попередити безробіття, так би мовити в індивідуальному порядку,  потрібно правильно обрати професію. Адже, відомо, що багато із здобутих професій вже втратили або продовжують втрачати свою актуальність для ринку праці. Як результат, в Україні існує надлишок спеціалістів одних професій та дефіцит інших.